شما اینجا هستید: خانه / طنز / کلیپ رانندگی خانم ها – خنده دار

کلیپ رانندگی خانم ها – خنده دار

http://static.aparat.com/public/user_data/video_thumb/262/1306895_1.jpg

95 نظر

 1. پیشرفت فنی و تغییر شکل زندگی اجتماعی همراه با آن ، هم وضعیّت خوب و هم وضعیّت بد و ناخواسته ای را برای زندگی اجتماعی بشر ایجاد می کند . امورحمل و نقل در دستکم پنج هزار سال گذشته بطور کلی در انحصار مرد بوده است چرا که مثل همه امور سخت و پرزحمت ، تنها از جنس قوی و پرطاقت برمی آمده است . در چهل سال اخیر با پیشرفت فناوری روی خودروهای سواری یا شاسی بلند، در ظاهر قضیه ، اختیار و مهار (کنترل)آنها ساده تر و راحت تر شده و به همان نسبت نیز به موازات قدرتمند تر شدن زنان و حضور بیشتر آنها در عرصه زندگی اجتماعی ، روزبروز جنس مخالف مرد با سرعت و حجم بیشتری به راندن و مهار این وسیله رویکرد می نماید، مع الاسف دلایل اصلی و واقعی این رویکرد زنانه درمحاق افتاده است چرا که تاکنون این دلایل را از زبان خود آنان جویا شده اند ! با علم بر اینکه رانندگی برای زن از حرص و ولعی غیر قابل وصف حکایت دارد ، دو دلیل اصلی در این مورد هست که بترتیب اهمیّتشان بیان می گردد: نخست احساس فروخفته کنترل کردن چیزی در بیرون از وجود خود. این احساس به زنان همان قدرت و نشاطی را برایگان می دهد که کودکی در ذهن خود با سوار شدن بر تکه ای چوب ، خود را بر بال رویاها می انگارد !با این تفاوت که این بر بال رویاها و آرزوها رفتن ، در رانندگی یک امر واقعی است ! زن از اینکه فرمان چیزی را بچرخاند و آن چیز از او تابعیّت محض داشته باشد ،غرق رضایت و لذّت می شودکه چنین لذّتی برای یک زن راننده گرچه ممکن است از لذّت جنسی و اوج آن که ارگاسم است بیشتر نباشد ، امّا احساسی است که برای وی واجب تر می نماید ! چرا که منبع قدرت است در حالی که چون در عمل جنسی او که یک مفعول بیشتر نیست ، لذّتش کامل نیست چون فقط یک لذّت مادی ( فیزیولوژیک ) است . البته در میان تمام جانداران تنها یک تیره از عنکبوت ها هستند که جنس ماده همراه با آمیزش ، لذّت قدرت را هم توأم دارد چون بلافاصله پس از آمیزش ، شریک جنسی اش را بطور کامل می خورد . می شود گمان داشت در صورت ترتیب و تسرّی چنین فعالیّت ارگانیکی در زندگی آدمیان ، نتیجه کار چیز دیگری نمی بود . به هرحال اوج لذّت احساس قدرت در رانندگی نخستین انگیزه یک زن برای این کار است هرچند همه آنان خودآگاه یا ناخودآگاه آنرا انکار نمایند . دوّم اینکه پابپای مسئله ناهنجار و غیر عادی رقابت در همه امور با جنس مرد که در یکصد سال اخیر از اروپای غربی و آمریکای شمالی یعنی ایالات متحده و کانادا به همه جهان سر ریز شد ، رقابت در زمینه رانندگی هم جزئی از آن و بلکه آنطور که خود زنان نهان و آشکار باور دارند ، در رأس این رقابت جای دارد و این احساس همپا بودن یا حتی جلوتر بودن از مرد برای آنان فوق العاده دلچسب و ارضاکننده است ؛ پس وسیله نقلیه و رانندگی هرچند برای مرد وسیله است ؛برای زن هدف است . با همه نکات پیشگفته باید اضافه کرد که رانندگی زنان بطور کلی در جامعه بشری نه یک مزیّت که یک مصیبت و فاجعه می باشد ! دلایل :
  جنس مرد دارای این قابلیّت است که انجام کارهای مختلف نرم یا سخت اگرچه تأثیرات مثبت یا منفی روی خلق و خو و نگرش او ممکن است بگذارد امّا آنها را دگرگون نمی کند یعنی مرد بعد از رانندگی ، همان موجود قبل از رانندگی است . در مورد زن چنین نیست این تأثیرات روی او تعیین کننده و دگرگون کننده است . رانندگی به تدریج احساس تأثیر پذیرفتن و اصولاً ، امر پذیرش را که جزیی حیاتی از زن بودن است از او می گیرد یا آنرا در وجود وی زایل می کند امر پذیرش در کل حیات یک زن ، ضرورت زندگی اوست . در عمل جنسی ، احساس واقعی و مجازی پذیرش ،احساسی تعیین کننده برای انجام کار است . در آبستنی ، این زن است که باید یک وجود را در درون خود بپذیرد. در هنگام کسب تجارب زندگی در لحظه لحظه این تجارب ، این زن است که آنها را به درون ذهن و جسم می پذیرد یا رد می کند درحالی که یک مرد ، با تجارب تا می کند یعنی با آنها سازگار می گردد و اگر دسته ای از تجارب را باور یا رد کند این را در قسمت مجازی ذهن خود در تصوّر دارد نه همچون زن در درون و احساس خود ! از اینرو مرد تجارب را در نیمکره چپ مغز و با کمک این نیمکره مانیتور می کند در صورتی که زن در نیمکره راست که نیمکره احساس است تجربه هایش را همچون جزئی از وجودش می پذیرد . بنابراین بطور کلی و همان گونه که شکل ظاهر هم می نماید مرد بیشتر، چیزهای واقعی یا مجازی را از خود برون می دهد در حالی که زن بیشتر، آن چیزها را به درون می کشد که تا چیزی را احساساً نخواهد آنرا نمی پذیرد . درمورد رانندگی مسائل مهم دیگری هم هست ، رانندگی بخصوص در سرعت های بیشتر امروزه ، کار خطیر مانیتورینگ و مراقبت اجزای ثانیه است . غفلت از چند صدم ثانیه یعنی انجام یک سانحه ! به عبارت بهتر رانندگی یعنی درگیری مستمر ذهن بنحوی که حذف جزء کوچکی ازثانیه این پیوستگی را گسسته کرده و از بین می برد برای یک مرد این مراقبت با توان کامل ، عملی و راحت است امّا این عملی و راحت بودن برای وی معنایش این نیست که به همان سادگی و سهولت باز کردن در یخچال و گذاشتن بطری آب در آن است در حالی که زنان پس از یادگیری رانندگی و مسلّط شدن به آن ، این راحتی را مشابه همان مثال می پندارند از این رو مشاهده می شود خیلی از زنها در رانندگی ، با لاقیدی از درک خطر با تلفن همراه صحبت می کنند ، ناگفته هم مشخص است در این حالت ، در صد زیادی از مشغلۀ ذهنی خود در رانندگی را کنار گذاشته اند به همین خاطر در این موقع قادر به سریع رفتن و راه گرفتن نمی باشند درحالی که در صد قابل توجهی در میان مردان می توانند همزمان به سریع رفتن و حتی سبقت گرفتن در سرعت بالا نیز اقدام کنند . یک زن به واسطه فیزیولوژی خاص بدنی درست در لحظاتی با افت فشارخون اندامهای فوقانی به ویژه مغز مواجه است این وضع در چند روزه عادت ماهانه به اوج می رسد . افت توان ذهنی هرچند در کسری از ثانیه هم باشد نتایج فاجعه آمیز در رانندگی یا هر کار همتراز آن ببار می آورد . مسئله مهم دیگر توانائی مقابله با ترس و تسلط بر خود است . برای یک مرد شاید امکان تصمیم گیری فوق العاده حیاتی و بسیار سریع هنگامی که در جاده خارج شهر با سرعت مثلاً افزونتر از 120 کیلومتر در حرکت است و یک کامیون کمپرسی با انحراف به چپ به ناگهان از روبرو جلوی چشم ظاهر می شود فراهم باشد امّا یک زن در چنین لحظات حیاتی ، امکان مدیریّت خودش را هم ندارد چه رسد به وسیله نقلیه اش . یک مشکل مهم و ماندگار برای زنان در رانندگی نیز وجود دارد ، تأثیر مخرب استرس روی ارگانهای حیاتی آنها ! بنابر نظر جاافتاده و پذیرفته شده پزشکان ، زنان در قیاس با مردان ، در برابر بیماری های جسمی مقاوم تر و در برابر فشارهای روانی و استرس ها و تأثیرآنها بر جسم ، آسیب پذیرند . آمارهایی که حاکی از افزایش قابل توجه و جهشی مرگ های ناشی ازسرطان ها و بخصوص سرطان های سینه و رحم در سالهای اخیر در میان زنان است ، می تواند برآمده از زمینه استرس های مخربی باشد که به نسبت گذشته ای که زن در داخل خانه از آرامش کاملی برخوردار بود علّت مسئله را توضیح دهد زیرا امروزه تأثیر استرس بعنوان زمینه فراهم کننده برای فعّالیّت عوامل پاتوژن ژنتیک یا محیطی در بدن و حمله به بافت های سالم مطرح است .مسئله دیگر ، که عموم مردم بیشتر این مسئله را به چشم دارند ناتوانی و نبود تمایل اکثریّت غالب زنان به یادگیری مسائل فنی و مکانیک وسیله نقلیه است که در نود در صد مواردی که زنان در هنگام خرابی خودروی خود دچار سردرگمی و درماندگی می گردند قبل از ورود یک متخصص یا مکانیک به آن مشکل ، از یک مرد دیگر کمک می گیرند . این مسائل اگرچه در قبال مسائل قبلی اهمیّت کمتری را نشان می دهد ولی نحوه استفادۀ نامناسب و ناسازگار با ابزار فنی خودرو ، آن را بسیار سریع تر فرسوده کرده و در مقیاس ملّی هزینه های ناخواسته و فراوانی به اقتصاد هر کشور تحمیل می کند امروزه رانندگی زنان حکم همان خوردن قورباغه را دارد که تغییرات تدریجی هرگز به سوژۀ واقعیات مقابل چشم جامعه تبدیل نمی شوند . امروز نمی توان تفاوتهای زنانی که خلق و خوی خوب و دل انگیز طبیعت زنانه و مادرانه خود را از دست داده و فدای قدرت طلبی بیهوده در رانندگی کرده اند بطور آشکار مشاهده کرد و سنجید برای اینکه وضعیّت قبلی برای مشاهده و سنجش دیگر وجود ندارد .
  نتیجه گیری :
  مسئلۀ رانندگی زنان اگرچه تاکنون بیشتر سوژه طنز داشته است ، امّا ضروری است تحت عنوان یک مسئله بغرنج اجتماعی نگریسته شده و چاره یابی شود به ویژه آنکه امروزه بحران های اقتصادی و اجتماعی خودبخود برای هرکشوری مصیبت سازند و جامعه سالم توان پذیرش مسائل بیشتری را ندارد
  دیگرتبعات :
  رانندگی زن را وارد فضایی می کند که خود را در آن فضا قدرتمند یافته و با یک مقدار ظرفیّت محدود ، توان و اراده بالائی را به تصور در می آورد و رفته رفته و البته ناخود آگاه از خود یک حریف بزن بهادر می سازد . در بسیاری از خودروهای زنان تهرانی انواع و اقسام سلاح و گاز شوک آور وجود دارد که تصوّر آنها برای زنان و مردان بیست سال پیش هم غیر ممکن بود . این سلاح ها بیش از آن که برای دفاع از خود به کار بیایند برای دادن احساس غلط قدرتمندی بیشتر به زن می باشد . تمام مظاهر توحش مدرن زنان بدنبال رانندگی آنها و احساس برتری و قدرت گرفتنی در جهان ایجاد شده که ظرفیت انسانی و منطقی لازم را نداشته است . امروزه بسیاری از پدران و مادران یا نمی دانند یا اهمیّتی برای این موضوع قائل نیستند که رانندگی دخترانشان در پاسی از شب مصداق بارز ولگردی شبانه است زیرا ولگردی در کوچه و خیابان منطقاً محدود و منحصر به پیاده رفتن نیست .
  والله اعلم

  • مهگانه جون اگه وقت کردی یه خورده هم به نظافت خونه برس.جونت در نیومد این مقاله 100 صفحه ای رو نوشتی.فکر کنم مشکل اعصاب و روان داری.خدا به خانوادت صبر بده

 2. سینا ولی الله

  به خدا همه زنا مشکل دارن از همه نظرم کم دارن مغزشونم 20 سال دیرتر از مردا رشد میکنه اگه مغز داشته باشن هه

 3. …چی میشه گفت…بلد نیستی نشین پشت فرمون عزیزم

 4. من بجای این افراد لجن که هنوز طرز حرف زدنشونو بلد نیستند از همه عذر خواهی میکنم چرا که این حرفا ی زشت فقط فقط لایق خانواده خودتونه چقد یه مرد میتونه بی ناموس باشه که این حرفارو با بی شرمی بزنه این کارا فقط لایق خانواده خودتونه منظورم باهمه اونایی بود که حرفی زشت و بی ربط میزنن لطف کن رفتار صفات خانواده هاشونو به کسی نسبت ندن

 5. از دامن زن، مرد به معراج رود…
  اون بی وجودی که وجود زنها رو به سخره میگیره… میگه دست و پا چلفتی هستن.. باید بدونه اگه حرفش درست بود سخترین کار دنیا ( حمل فرزند و بدنیا اوردنش و تربیت کردنش) به عهده ی زنها گذاشته نمیشد… هر کی با بی لیاقتی زن ها موافقه دو دلیل داره… یا بی مادر بوده یا لیاقت مادرشو با فهم کمش نتونسته ببینه و عقده ای شده… حالا میفهمم چرا خدا تو قران قسم خورده که روز قیامت از برخی مردان سواله: بای ذنب قتلت؟ رو میپرسه.. اکثر آقایون هرچند جسما نه، ولی روحا خانما رو با تحقیر به قتل میرسونن… متاسفم براشون

 6. خوبه این زنا هستن مردا بهش گیر بدن وگرنه این مردا با دیوار درگیر میشدن دیوار هم از همه جا بی خبر از درد حرفاشون خودشونو خراب می کردن می افتادن رو سر مردا جان به جان افرین تسلیم میکردن دنیا میشد خالی از مردا . خانمای عزیز تبریک مردی وجود نداره راحت بگردین.

 7. قابل توجه شادی و شیدا جون هر کدام از شما که بدانید که ندانید که بدانید حتما که ندانید زیرا که ندانید که ندانید که ندانید تمام

 8. خيلي باهال بود هردفعه اين كليپ می بینم خندم ميگیره واقعا صدرحمت به دخترهاي اراني

 9. خوب سر کار رفتید همتون . زن و مرد هیچ فرقی نمیکنه لا اقل استعداد این یه کارو دارید

 10. خانومای عزیر مشاهده میکنید بله داستان رانندگی شما جهانی شده ماجرا فقط مربوط به ایران نیست کلا از بیخخخخخخخخخخخخخخخخخخ تو رانندگی مشکل دارید با اون پارک دوبلتون

 11. آقای عزیز دنیای نامرد توجه کن نامرد بس نیجه میگیریم مردهههههههها هم میتونن خطا میکنن. این نشون میده چقدر زنا اعتماد به نفس دارن .زن افتخار ایران.

 12. تنها کشوری که پایین ترین آمار تصادفات رانندگی را دارد عربستان است زیرا به زنان گواهینامه رانندگی و اجازه رانندگی داده نمیشود

 13. شیداجون باهات موافقم

 14. دوستان عزیزی که اظهار نظر فرموده اند از جمله خود منهم شامل یکی از ابیات زیر می شویم :
  آن کس که بداند و بداند که بداند اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
  آن کس که بداند و نداند که بداند بیدار نمایید که تا خفته نماند
  آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند
  آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند
  آن کس که نداند و نخواهد که بداند حیف است چنین جانوری زنده بماند
  امیدوارم که همه ما شامل اولین و یا حداقل دومین بیت باشیم.
  فکر می کنید دوستانی که به بانوان و خانم های محترم که هر کدام می توانند مادر ، خواهر و یا یک شریک زندگی باشند ، توهین می کنند و یا از خانم های عزیز که در مقابل عکس العمل نشان می دهند و مرتکب عمل توهین به آقایان می گردند ، مصداق کدام بیت از اشعار فوق می شوند.
  خدا به همه ما سعه صدر و تحمل عقاید و آرا دیگران را عطا فرماید زیرا جامعه ای که افرادش اینقدر نسبت بهم بدبین و کینه توز باشند خدا عالم است که به کجا می رود زیرا تنها کسانی که از تفرقه سود می برند شیطان و اعوان و انصار او هستند.
  اگر مسلمان هستیم ،می دانیم که خدای متعال که مردان و زنان را برای هم و آسایش یکدیگر خلق کرده است بین آن ها هیچ تفاوتی قائل نشده است.فراموش هم نکنیم در دامان موجود مقدسی پرورش یافته ایم که نامش مادر است که جنسیتش زن است نه مرد و در صورتی که به یک بانوی محترم توهین کنیم در حقیقت به مادرمان یعنی به خودمان توهین کرده ایم.
  اگر مسلمان هم نیستیم لااقل به قول امام حسین بایستی آزاده باشیم و به مردمان کشورهایی که از نظر آنان زنان موجودات درجه دوم محسوب نمی شوند توجه کنیم و از آن ها الگو بگیریم.
  والسلام

 15. حالا مگه دونه دونه ماشینارو داخلشو دیدین که راننده ش خانمه؟؟؟؟ حالا قبول دست فرمون بعضی از خانما خوب نیست دلیل نمیشه تمام اینا راننده ش خانم باشه..

 16. مهارت در رانندگی به تجربه است زن و مرد نمیشناسه

 17. واسه این پسرا با فکرای احمقانه شون متاسفم

  • شادی جون بیخیال میدونی چیه اینا یه مشت عقب مونده های عقلی و فرهنگین که متاسفانه بیماریشون درمانی هم نداره که هیچ تازه با بالا رفتن سنشون بدتر و نفهم تر هم میشن هه

 18. خدا مرگی به کسی بده که به زنا گواهینامه بده خخخخخخخخخخخ

 19. علیرضا و محمد و ….. خیلی بی فرهنگین خاک تو سرتون کنن عقده ایای احمق – اولشم زنها تو رانندگی کاملا قوانینشو رعایت میکنن مث بعضی از شما مردها عین گاو پشت فرمون نمیشینن و با سرعت غیر مجاز رانندگی نمیکنن اینو تو مختون فرو کنین البته اگه مخی هم داشته باشین . بعدشم همه که تو شکم مادرشون رانندگی رو یاد نگرفتن بالاخره چه زن و چه مرد تا رانندگی یاد بگیرن مطمئنن خرابکاری هایی هم داشتن و همچنین باید اینم بگم که امثال تو و محمد هستن که نمیذارن این جامعه معنی واقعی زن رو بفهمه شما ها با این رفتار و کردارتون نشون میدین که تو خانوادتون زنهاش که از جمله مادرو خواهرتونن محل سگ بتون نمیدن شما هم عقده بار اومدین اه اه اه انقد بدم میاد ازتون ….. من هم تازه برا گواهی نامه اقدام کردم امتحانی با بابام رفتم رانندگی کنم یه پسر عقده ای مث شما میاد جلوم هی مانور میده …..خب که چی ؟چیو میخواین ثابت کنین که مردین ؟نه جونم مردی به اینا نیس الان تعداد مردا به 10درصد هم نمیرسه چون چندتا روان پریشایی مث شما ها نمیذارن که ما دخترا بتونیم یه مرد کامل رو روبه رومون ببینم هه حال بهم زن دیوونه

  • خودتونو نمیگین تو ماشین که میشینید همچین سیخ وایمیستید و فرمونو دو دسته میچسبید که انگاری میخواین از رو تار مو رد شین …. بعدشم تا یکی میرسه پشت سرشون و یه بوق میزنه جفت پا میرید رو ترمز …اعتماد به نفستون تو حلقم

 20. تمام این ترافیکها و تصادفات از زمانی شروع شد که 50 درصد زنان گواهینامه گرفتن . تازه خیلی خوب رانندگی میکنند پشت فرمون با موبایل هم صحبت میکنند وقتی هم تصادف میکنند پشت فرمون یا بی هوش میشند یا گریه میکنند یا جیق میزنند یا فهش میدن ولی از ماشین پیدا نمی شند اینها فط باید دشکه سواری کنند چون اسب های جلو درشکه از اونها بهتر رانندگی میکنند تازه خدا نکنه بخواند دنده عقب برن صدای گیربکس و خرد شدن چرخ دنده هاشون را میتوان شنید در پایان از هر چه که با ز شروع میشود باید پرهیز گرد مانند زنبیل – زهر مار – زقنبوت – زالو – زلزله – زن و غیره ……

 21. واقعاً برای آقایونی مثل امیرمتاسفم .
  در ضمن تو کلیپی که نشون داده شد به غیر از 2 مورد بقیه مشخص نشد که مرد یا زن
  ای کاش فرهنگ این رو پیدا کنیم که بجای توهین کردن میطرز سخبت کردن یاد بگیزیم

 22. هیچ وقت کسی را مسخره نکنید شاید ان شخص خیلی مسخره باشد. هیچ وقت رانندگی و پارک کردن و پارک دوبل دخترها را مسخره نکنید اگر فوتبال بازی کردن آنها را ببینید چه میکنید. آدم میترکه از خنده.

 23. این کجاش رانندگی زن بود اگه یه کم چشماتونو باز کنید میبینید ک شاید دو تا سهتاش راننده زنه بقیش مرده
  چرا گذاشتین رانندگی زن نمیدونم شاید دق دلی دارین از زنا

 24. خیـــــــــــــــلی مردی….

 25. رانندگیشون خیلی بد بود
  ولی این دلیلی برای توهین کردن به زنها نیست
  شاید برای هر مردی هم از این اتفاقها بیفته
  هر اقای که رانندگی میکنه حداقل یک بار تا الان تصادف کرده
  پس به رانندگی زنها اشکال نگیرید

 26. خاک برسرکسانی که فکرمیکنن زن واسه خانه داری افریده شده خااااااااااااااااااااااااااااااااااااک

 27. اقایون زیاد خودتونو جدی نگیرین درعالم معناهم
  اگه نباشین چیزی کم نیست

 28. این شجاعت زنارو نشون میده مردا تاتصادف میشه میپرن پایین دعوا راه میندازن

 29. من تا جایی که اعلامیه دیدم فقط مرد بوده نوشته براثر سانحه تصادف امیر اقا خدمتتون عرض کنم پس شما باید پشت لباسشویی بشینید.درضمن اگه راننده خانم تو خیابون نبود شما پسرا میخواستید کیا تعقیب کنید.به مرکز کاریابی نگین خوش امدید

  • تو اعلامیه زنها عکس زنها رو چاپ نمیکنند عکس گل میذارن بعد شما خانم ها فکر میکنید تبلیغات گل فروشی رو زدن رو دیوار

 30. یعنی یه موش ک س دست نشستن پشت فرمون…

 31. جم کنید بابا زن باید ظرف بشوره رانندگی چیه اخه یه بوق میزنی از هوووووش میرن

 32. واقعا متاسفام! اصلا معلوم نیس که راننده خانمه یا آقا!!!! برو اول خودتو اصلاح کن بعد این مطابو بذار!!!

 33. fبه اعتقاد بنده . فکر کنم که خانومهای محترم بسیار بهتر از آقایون رانندگی میکنند. چرا؟ به این دلیل که …
  1.خانومها عشقی رانندگی میکنند. اما یه مرد ت خ م نداره اینجوری توی خیابون راه بره و رانندگی کنه. اگه ی مرد اینجوری رانندگی کنه مردم خشتکشو در میارند. اما ی زن با دل وجرات هر کاری میکنه.
  2.ما مردها بایستی کور بشیم بریم ماشین خانومها را درست کنیم. اما اونا فقط عشقی میرانند.
  3. به دلیل همین زنها همیشه آزادند که هر جور بخاهند رانندگی کنند.

 34. خییییییییییییییییییلللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییی بییییییییی شعورن (این مردا)

 35. خانوما شما فکر میکنید چقد ادم تو این دنیاس؟(البته به جز آقایون همه ادم هستن …. حتی اسب ها حداقل اونا با کتک و ضربه و…. کار درست رو انجام میدن ولی مردا !!!!!اگه با هفت تیر بزاری رو پیشونیشون بازم از رو نمیرن..در ضمن این سخنانی که این اقایون گفتن >>>>خانوما شما ناراحت نشین بلاخره اندازه ی مغز نخدیشون حرف میزنن دیگه

 36. خانوما فقط کافیه حول نکنید دست پاچه نشید.پشت فرمون.سبزی پاک نکنید.کتاب نخونید!مطمئنارانندگی خوبی خواهید داشت.باتشکر

 37. دمتون گرم کلی خندیدم همیشه خندون باشید

 38. اخه چرا مسائلو با هم قاطی میکنید!؟ ظاهرا قرار بود که به رانندگی این خانمهای توی فیلم نظر بدید ، چرا همه چیو به خودتون میگیرید وگند میزنید به شخصیت همدیگه!!من فقط میتونم بگم که ما با وجود داشتن ماشینهای ذاغارت و زوار در رفته و این خیابونای درب وداغون در مجموع و بطور میانگین شاید بشه گفت هوش رانندگی ترافیکیمون بالاتره. (البته منهای کشته های جاده ایمون ) قضاوت با خودتون.

 39. زنا تو بعضی کارا ماهرن ، مردا هم تو بعضی کارا
  اینکه دیگه مسغره کردن نداره!!!

 40. جز مسغره کردن همدیگه کاره دیگه ای بلد نیستید شما بروبکس نت باز ؟ عجبا!!!!!
  بعضی از کارارو زنا خوب انجام میدن مثل لخته خون انداختن رو نوار بهداشت
  بعضی کارارو هم مردا خوب انجام میدن مثل ادرار رو دیوار .

 41. راستی بچه ها پشت یه نیسان آبی خوندم کل دنیا از من میترسند منم از زنا

 42. سارا 66
  اینجا ایرانه،یعنی جهان سوم!!! این چیزا هم طبیعیه…. منتهی بعضیا خیلی چیزارو. با دید خودشون میسنجند

 43. چرت پرت نگید نه داخل ایران بلکه خارج از ایران هم خانومها در رانندگی و پارک کردن افتضاح هستند حقیقتی هستش که باید بپذیرن

 44. فقط عاشق پارک دوبل کردن خانوم ها ام
  آخرشن به مولا

  • 67 سال از زمانی که اولین زن تو ایران رانندگی کرده میگذره اما هنوز مردای ما بی فرهنگن هر وقت میخوام پارک دوبل کنم یک عده ادم بیکار چشم دوختن بهم انگار کار دیگه ای ندارن امی اقا بلد نیستی بهت یاد بدم؟

  • آآآآآآآآآآهای پسرایی که پارک دوبله خانوما رو مسخره می کنید….
   آره با شما ام
   توپ شوت کردن خانومارو دیدین؟؟؟؟
   شبیه پنگوءن فلجه انم مسخره کنید 🙂

 45. افتضاحترشو در آقایون دیدیم

 46. راسیتش اولین کسی که سوار ماشین شد رانندگی تجربه کرد یک زن بود. اما این دیگه آخرشه!!!

 47. بااااشه بابا شما خوب ما بد

 48. کاش اگر هم میخوایم انتقادی کنیم یا نظری بدیم سازنده باشه نه مخرب وتوهین آمیز.
  و در آخر اینکه بقول معروف : باهم بخندیم نه اینکه به هم بخندیم…
  پایدار باشید

 49. حرف نداره دمت گرم

 50. مریم جان من با تو موافقم غیر از حضرت فاطمه و حضرت مریم مقدس دیگه خدا زنی را خلق نکرد و به آقایون نشون داد هر چه این خرهارا خلق کرد مردن آنها را تحوی گرفتند و حالا زبان درازی هم می کنن . علتش اینه که مغز خانم ها 5 کار می کنه واقعا” …..

 51. درجواب غلام هم بایدبگم شمامردافقط اونکاروبلدین ولی اقاغلام شمااول پول وماشین وخونه ومهریه رو جورکن
  بعداززن وچیزای دیگه که بیانگر فرهنگ وصفات حیوانی خودته حرف بزن.زن اسم مقدسیه همون زن مادر توئه تواول یه بچه مورچه به دنیابیار بعد حرف بزن .همچنان باتشکر

 52. درجواب شاهین بایدبگم همیشه میگن اقادزده اقای قاتل وفرشته خانم خورشیدخانم پری روبه زن نسبت میدن.میدونم سخته برات اقاشاهین ولی واقعیته.بازم باتشکر

 53. من3ساله که رانندگی میکنم هم داخل شهر هم توجاده ها.همیشه هم خنگ بودن اقایون تورانندگی بهم ثابت شد.

  نیازی هم به نظراقایون ندارم چه بخوان وچه نخوان ماخانوما رانندگی میکنیم.باتشکر

  • !کی گفت رانندگی نکنین؟؟؟ بعضی ها هم ب شوخی حرفی مبزنن ک بعضی دیگه ک جنبه شوخی ندارن چنین چیزی ب راه میندازن!!

 54. kheilyyyyyy bi mazzzzzze booooood

 55. هر کاری می کنم نمی شه کلیپ ها را دانلود کنم. لینک دانلود کجاست؟
  خواهش دارم راهنمایی فرمایید

 56. چرا بجای انتقاد ونظر دادن فقط
  توهین ميکنین اقایووووووووووووووووووووووووووووووووون ادبتون نم كشيده

 57. درصحنه که من دیدم /تصادف بود یک خهنم راننده بود برخورد کرده بود زیر خود خراب کرده بود

 58. محبوبه غلامی

  خوب بالاخره خانمها هم بایدنقشی در خرابکاریهای جهان داشته باشنددیگه نمیشه که همیشه اقایون خرابکاری کنندوبیجاره خانمهادردسربیمارستان وشکستگی پاوفک مردهارو بکشن.همیشه اتل,یه بارم متل .

 59. آقایون لطفا مودب بگید که استعداد ندارند و توهین نکنید

 60. برید از ایرانی و مسلمون بودنتون
  خجالت بکشید که همش به
  زن های نازنین و مومن کشورمون
  و مادرا ی عزیز و خواهرای خودتون توهین می کنید
  واقاً براتون متأسفم …خیلی
  با این نظراتون تربیت خانوادگیتون رو به همه نشون دادید…

  • من یه پسرم و با شما موافقم.
   شک نکنید اینا کارای مردای بی بند وباریه که میخواهند ارزش دخترای ایرانی را پایین بیارند.
   نفاق یعنی این

 61. غلام ان میشود

  زنا باید پشت ماشین لباس شویی بشینند وبه مردها بدهند

 62. شاهین تر میشود

  بنده با نظر محمد فرجی موا فق هستم واقعان اینا خر هستند

 63. این زنا چقدر احمق وخر و حماربن حماربن حمار خنگ ابله هستند صد رحمت به رانندگی زنای ایرانی خودمون

 64. من آقایونی میشناسم که 20 ساله رانندگی میکنن در ماه بیشتر از 10بار تصادف میکنن کسیم حرفی نمیزنه
  تو رو خدا از منبرا بیاین پایین

 65. مونا 40 سالشه دیگه از تربیتش گذشته 🙂

 66. احمد اشرفي نوشنق(اريانا)

  خانمها چقدر در رانندگي بي استعداد و دست و پاچلفتي هستيد چرا؟

  • چه عجب شما نمیخوای دستشون رو ببوسی خاکبرسر
   در ضمن مواظب حرفات باش که بدجور داره نشون میده خانواده از لحاظ تربیتی بهت اهمیت نمیدن

   • احمد اشرفي نوشنق(اريانا) از اردبيل

    عجب احمقي هستي تو زن خوار و ذليل

    • احمق کسیه که به حرفی که می زنه حتی یه ذره فکر نمی کنه.

    • اقا احمد من با حر ف مونا جون موافقم اگه بهت تربيت ميدن طرز حرف زدنتو با يه دختر ميفهميدي

     • مگه دخترم وجود داره؟؟؟؟؟

     • 2من بجای این افراد لجن که هنوز طرز حرف زدنشونو بلد نیستند از همه عذر خواهی میکنم چرا که این حرفا ی زشت فقط فقط لایق خانواده خودتونه چقد یه مرد میتونه بی ناموس باشه که این حرفارو با بی شرمی بزنه این کارا فقط لایق خانواده خودتونه منظورم باهمه اونایی بود که حرفی زشت و بی ربط میزنن لطف کن رفتار صفات خانواده هاشونو به کسی نسبت ندن

    • احمد جون کاملا موافقم باهات 🙂

     • آقا سعید شما که میگی مگه دخترم وجود داره باید بگم که لطف کن همرو با خواهر وخاندانت مقایسه نکن.همه مثل شما بی بندبار نیستن این رفتار فقط فقط مخصوص اجداد شماست

  • پیشرفت فنی و تغییر شکل زندگی اجتماعی همراه با آن ، هم وضعیّت خوب و هم وضعیّت بد و ناخواسته ای را برای زندگی اجتماعی بشر ایجاد می کند . امورحمل و نقل در دستکم پنج هزار سال گذشته بطور کلی در انحصار مرد بوده است چرا که مثل همه امور سخت و پرزحمت ، تنها از جنس قوی و پرطاقت برمی آمده است . در چهل سال اخیر با پیشرفت فناوری روی خودروهای سواری یا شاسی بلند، در ظاهر قضیه ، اختیار و مهار (کنترل)آنها ساده تر و راحت تر شده و به همان نسبت نیز به موازات قدرتمند تر شدن زنان و حضور بیشتر آنها در عرصه زندگی اجتماعی ، روزبروز جنس مخالف مرد با سرعت و حجم بیشتری به راندن و مهار این وسیله رویکرد می نماید، مع الاسف دلایل اصلی و واقعی این رویکرد زنانه درمحاق افتاده است چرا که تاکنون این دلایل را از زبان خود آنان جویا شده اند ! با علم بر اینکه رانندگی برای زن از حرص و ولعی غیر قابل وصف حکایت دارد ، دو دلیل اصلی در این مورد هست که بترتیب اهمیّتشان بیان می گردد: نخست احساس فروخفته کنترل کردن چیزی در بیرون از وجود خود. این احساس به زنان همان قدرت و نشاطی را برایگان می دهد که کودکی در ذهن خود با سوار شدن بر تکه ای چوب ، خود را بر بال رویاها می انگارد !با این تفاوت که این بر بال رویاها و آرزوها رفتن ، در رانندگی یک امر واقعی است ! زن از اینکه فرمان چیزی را بچرخاند و آن چیز از او تابعیّت محض داشته باشد ،غرق رضایت و لذّت می شودکه چنین لذّتی برای یک زن راننده گرچه ممکن است از لذّت جنسی و اوج آن که ارگاسم است بیشتر نباشد ، امّا احساسی است که برای وی واجب تر می نماید ! چرا که منبع قدرت است در حالی که چون در عمل جنسی او که یک مفعول بیشتر نیست ، لذّتش کامل نیست چون فقط یک لذّت مادی ( فیزیولوژیک ) است . البته در میان تمام جانداران تنها یک تیره از عنکبوت ها هستند که جنس ماده همراه با آمیزش ، لذّت قدرت را هم توأم دارد چون بلافاصله پس از آمیزش ، شریک جنسی اش را بطور کامل می خورد . می شود گمان داشت در صورت ترتیب و تسرّی چنین فعالیّت ارگانیکی در زندگی آدمیان ، نتیجه کار چیز دیگری نمی بود . به هرحال اوج لذّت احساس قدرت در رانندگی نخستین انگیزه یک زن برای این کار است هرچند همه آنان خودآگاه یا ناخودآگاه آنرا انکار نمایند . دوّم اینکه پابپای مسئله ناهنجار و غیر عادی رقابت در همه امور با جنس مرد که در یکصد سال اخیر از اروپای غربی و آمریکای شمالی یعنی ایالات متحده و کانادا به همه جهان سر ریز شد ، رقابت در زمینه رانندگی هم جزئی از آن و بلکه آنطور که خود زنان نهان و آشکار باور دارند ، در رأس این رقابت جای دارد و این احساس همپا بودن یا حتی جلوتر بودن از مرد برای آنان فوق العاده دلچسب و ارضاکننده است ؛ پس وسیله نقلیه و رانندگی هرچند برای مرد وسیله است ؛برای زن هدف است . با همه نکات پیشگفته باید اضافه کرد که رانندگی زنان بطور کلی در جامعه بشری نه یک مزیّت که یک مصیبت و فاجعه می باشد ! دلایل :
   جنس مرد دارای این قابلیّت است که انجام کارهای مختلف نرم یا سخت اگرچه تأثیرات مثبت یا منفی روی خلق و خو و نگرش او ممکن است بگذارد امّا آنها را دگرگون نمی کند یعنی مرد بعد از رانندگی ، همان موجود قبل از رانندگی است . در مورد زن چنین نیست این تأثیرات روی او تعیین کننده و دگرگون کننده است . رانندگی به تدریج احساس تأثیر پذیرفتن و اصولاً ، امر پذیرش را که جزیی حیاتی از زن بودن است از او می گیرد یا آنرا در وجود وی زایل می کند امر پذیرش در کل حیات یک زن ، ضرورت زندگی اوست . در عمل جنسی ، احساس واقعی و مجازی پذیرش ،احساسی تعیین کننده برای انجام کار است . در آبستنی ، این زن است که باید یک وجود را در درون خود بپذیرد. در هنگام کسب تجارب زندگی در لحظه لحظه این تجارب ، این زن است که آنها را به درون ذهن و جسم می پذیرد یا رد می کند درحالی که یک مرد ، با تجارب تا می کند یعنی با آنها سازگار می گردد و اگر دسته ای از تجارب را باور یا رد کند این را در قسمت مجازی ذهن خود در تصوّر دارد نه همچون زن در درون و احساس خود ! از اینرو مرد تجارب را در نیمکره چپ مغز و با کمک این نیمکره مانیتور می کند در صورتی که زن در نیمکره راست که نیمکره احساس است تجربه هایش را همچون جزئی از وجودش می پذیرد . بنابراین بطور کلی و همان گونه که شکل ظاهر هم می نماید مرد بیشتر، چیزهای واقعی یا مجازی را از خود برون می دهد در حالی که زن بیشتر، آن چیزها را به درون می کشد که تا چیزی را احساساً نخواهد آنرا نمی پذیرد . درمورد رانندگی مسائل مهم دیگری هم هست ، رانندگی بخصوص در سرعت های بیشتر امروزه ، کار خطیر مانیتورینگ و مراقبت اجزای ثانیه است . غفلت از چند صدم ثانیه یعنی انجام یک سانحه ! به عبارت بهتر رانندگی یعنی درگیری مستمر ذهن بنحوی که حذف جزء کوچکی ازثانیه این پیوستگی را گسسته کرده و از بین می برد برای یک مرد این مراقبت با توان کامل ، عملی و راحت است امّا این عملی و راحت بودن برای وی معنایش این نیست که به همان سادگی و سهولت باز کردن در یخچال و گذاشتن بطری آب در آن است در حالی که زنان پس از یادگیری رانندگی و مسلّط شدن به آن ، این راحتی را مشابه همان مثال می پندارند از این رو مشاهده می شود خیلی از زنها در رانندگی ، با لاقیدی از درک خطر با تلفن همراه صحبت می کنند ، ناگفته هم مشخص است در این حالت ، در صد زیادی از مشغلۀ ذهنی خود در رانندگی را کنار گذاشته اند به همین خاطر در این موقع قادر به سریع رفتن و راه گرفتن نمی باشند درحالی که در صد قابل توجهی در میان مردان می توانند همزمان به سریع رفتن و حتی سبقت گرفتن در سرعت بالا نیز اقدام کنند . یک زن به واسطه فیزیولوژی خاص بدنی درست در لحظاتی با افت فشارخون اندامهای فوقانی به ویژه مغز مواجه است این وضع در چند روزه عادت ماهانه به اوج می رسد . افت توان ذهنی هرچند در کسری از ثانیه هم باشد نتایج فاجعه آمیز در رانندگی یا هر کار همتراز آن ببار می آورد . مسئله مهم دیگر توانائی مقابله با ترس و تسلط بر خود است . برای یک مرد شاید امکان تصمیم گیری فوق العاده حیاتی و بسیار سریع هنگامی که در جاده خارج شهر با سرعت مثلاً افزونتر از 120 کیلومتر در حرکت است و یک کامیون کمپرسی با انحراف به چپ به ناگهان از روبرو جلوی چشم ظاهر می شود فراهم باشد امّا یک زن در چنین لحظات حیاتی ، امکان مدیریّت خودش را هم ندارد چه رسد به وسیله نقلیه اش . یک مشکل مهم و ماندگار برای زنان در رانندگی نیز وجود دارد ، تأثیر مخرب استرس روی ارگانهای حیاتی آنها ! بنابر نظر جاافتاده و پذیرفته شده پزشکان ، زنان در قیاس با مردان ، در برابر بیماری های جسمی مقاوم تر و در برابر فشارهای روانی و استرس ها و تأثیرآنها بر جسم ، آسیب پذیرند . آمارهایی که حاکی از افزایش قابل توجه و جهشی مرگ های ناشی ازسرطان ها و بخصوص سرطان های سینه و رحم در سالهای اخیر در میان زنان است ، می تواند برآمده از زمینه استرس های مخربی باشد که به نسبت گذشته ای که زن در داخل خانه از آرامش کاملی برخوردار بود علّت مسئله را توضیح دهد زیرا امروزه تأثیر استرس بعنوان زمینه فراهم کننده برای فعّالیّت عوامل پاتوژن ژنتیک یا محیطی در بدن و حمله به بافت های سالم مطرح است .مسئله دیگر ، که عموم مردم بیشتر این مسئله را به چشم دارند ناتوانی و نبود تمایل اکثریّت غالب زنان به یادگیری مسائل فنی و مکانیک وسیله نقلیه است که در نود در صد مواردی که زنان در هنگام خرابی خودروی خود دچار سردرگمی و درماندگی می گردند قبل از ورود یک متخصص یا مکانیک به آن مشکل ، از یک مرد دیگر کمک می گیرند . این مسائل اگرچه در قبال مسائل قبلی اهمیّت کمتری را نشان می دهد ولی نحوه استفادۀ نامناسب و ناسازگار با ابزار فنی خودرو ، آن را بسیار سریع تر فرسوده کرده و در مقیاس ملّی هزینه های ناخواسته و فراوانی به اقتصاد هر کشور تحمیل می کند امروزه رانندگی زنان حکم همان خوردن قورباغه را دارد که تغییرات تدریجی هرگز به سوژۀ واقعیات مقابل چشم جامعه تبدیل نمی شوند . امروز نمی توان تفاوتهای زنانی که خلق و خوی خوب و دل انگیز طبیعت زنانه و مادرانه خود را از دست داده و فدای قدرت طلبی بیهوده در رانندگی کرده اند بطور آشکار مشاهده کرد و سنجید برای اینکه وضعیّت قبلی برای مشاهده و سنجش دیگر وجود ندارد .
   نتیجه گیری :
   مسئلۀ رانندگی زنان اگرچه تاکنون بیشتر سوژه طنز داشته است ، امّا ضروری است تحت عنوان یک مسئله بغرنج اجتماعی نگریسته شده و چاره یابی شود به ویژه آنکه امروزه بحران های اقتصادی و اجتماعی خودبخود برای هرکشوری مصیبت سازند و جامعه سالم توان پذیرش مسائل بیشتری را ندارد
   دیگرتبعات :
   رانندگی زن را وارد فضایی می کند که خود را در آن فضا قدرتمند یافته و با یک مقدار ظرفیّت محدود ، توان و اراده بالائی را به تصور در می آورد و رفته رفته و البته ناخود آگاه از خود یک حریف بزن بهادر می سازد . در بسیاری از خودروهای زنان تهرانی انواع و اقسام سلاح و گاز شوک آور وجود دارد که تصوّر آنها برای زنان و مردان بیست سال پیش هم غیر ممکن بود . این سلاح ها بیش از آن که برای دفاع از خود به کار بیایند برای دادن احساس غلط قدرتمندی بیشتر به زن می باشد . تمام مظاهر توحش مدرن زنان بدنبال رانندگی آنها و احساس برتری و قدرت گرفتنی در جهان ایجاد شده که ظرفیت انسانی و منطقی لازم را نداشته است . امروزه بسیاری از پدران و مادران یا نمی دانند یا اهمیّتی برای این موضوع قائل نیستند که رانندگی دخترانشان در پاسی از شب مصداق بارز ولگردی شبانه است زیرا ولگردی در کوچه و خیابان منطقاً محدود و منحصر به پیاده رفتن نیست .
   والله اعلم

نظر بدهید

آدرس ایمیلتان منتشر نمیشودگزینه های الزامی ستاره دار شده اند *

*